كاربرد محصول:

ژل Purilon برای زخم‌های نکروزه خشک و اسلافی و همچنین زخم‌هایی با ترکیبی از بافت نکروزه و گرانوله مانند زخم پا، زخم فشاری، زخم پای دیابتی غیر عفونی استفاده می‌شود و می‌توان از آن برای سوختگی‌های درجه 1 و 2 استفاده کرد. ژل ممکن است در طول فرآیند بهبودی برای ایجاد یک محیط درمانی مرطوب استفاده شود. ژل Purilon® باید همراه با یک پانسمان ثانویه استفاده شود.

استفاده آسان

طراحی منحصر به فرد  جهت استفاده آسان و تنها با استفاده از یک دست .

ژل را می توان با شستشو پاک کرد.

كاهش ريسک نشت و خيس خوردگی

بافت چسبناک ژل باعث می شود که در جای خود بماند و حتی پس از جذب ترشحات ژل منسجم باقی می ماند و موجب نشتی و خیس خوردگی نمی شود.

مكانيسم عمل:

ژل Purilon® بافت نکروزه را هیدراته می کند و اگزودا، اسلاف و بافت های مرده  را از زخم جذب می کند.