كاربرد محصول:

Biatain® Super را می توان برای درمان طیف وسیعی از زخم های دارای ترشح، از جمله زخم پا، زخم فشاری، زخم پای دیابتی، سوختگی درجه دو، زخم های جراحی و ساییدگی های پوستی استفاده کرد. Biatain® Super برای استفاده تحت درمان Compression مناسب است.

Biatain® Super یک پانسمان هیدروکاپیلاری بسیار جاذب است که یک محیط بهینه و مرطوب  برای ترمیم زخم فراهم می کند.

لایه تماسی غیر چسبنده،  پد جاذب را از زخم و پوست اطراف جدا می کند و خطر چسبیدن پانسمان به زخم را کاهش می دهد.