كاربرد محصول:

Comfeel Plus Transparent را می توان برای درمان زخم های مزمن كم يا بدون ترشح و زخم های حاد سطحی در مراحل پایانی ترمیم زخم استفاده کرد. Comfeel Plus Transparent را می‌توان برای سوختگی‌های سطحی، سوختگی‌های سطحی با ضخامت جزئی، محل‌های دهنده پوست، زخم‌های بعد از عمل و ساییدگی‌های پوستی استفاده کرد. این پانسمان بسته به ویژگی های خاص زخم می تواند تا 7 روز روی زخم بماند.
پانسمان هیدروکلوئیدی کامفيل شفاف ، نازک و انعطاف پذیر می باشد برای  التیام زخم های كم يا بدون ترشح و غيرعفونی است.

لایه خارجی ضد آب و باکتری

لایه خارجی پانسمان نیمه تراوا است و اجازه تبخیر  اگزودا را می دهد، اما از ورود باکتری ها و آب به زخم جلوگیری می کند.

مكانيسم عمل

هنگامی که پانسمان با اگزودای زخم تماس پیدا می کند، ژل چسبناکی تشکیل می دهد که اگزودا را جذب می کند، اما به زخم نمی چسبد.