كاربرد محصول:

Comfeel Plus  را می توان برای درمان زخم های حاد و مزمن غيرعفونی با ترشح كم تا متوسط استفاده کرد. از Comfeel Plus در درمان سوختگی‌های سطحی با ضخامت جزئی، محل‌های دهنده پوست، زخم‌های بعد از عمل و ساییدگی‌های پوستی استفاده می شود. این پانسمان بسته به ویژگی های خاص زخم می تواند تا 7 روز روی زخم بماند.

لایه خارجی ضد آب و باکتری

لایه خارجی پانسمان نیمه تراوا است و اجازه تبخیر  اگزودا را می دهد، اما از ورود باکتری ها و آب به زخم جلوگیری می کند.

مكانيسم عمل

هنگامی که پانسمان با اگزودای زخم تماس پیدا می کند، ژل چسبناکی تشکیل می دهد که اگزودا را جذب می کند، اما به زخم نمی چسبد.