كاربرد محصول:

Biatain® Ag Non- Adhesive را می توان برای طیف وسیعی از زخم های ترشحی و عفونی ، از جمله زخم های پا، زخم های فشاری، زخم های پای دیابتی ، سوختگی های درجه دو، محل دهنده پوست ، زخم های بعد از عمل و ساییدگی های پوستی استفاده کرد. Biatain® Ag Non- Adhesive را می توان در ترکیب با درمان  Compression استفاده کرد.

مزایای کلیدی

  •  قابليت تطابق با بستر زخم

هنگامی که با اگزودا در تماس است، ساختار فوم سه بعدی منحصربفرد بياتین نقره کاملاً شكل بستر زخم  را به می گيرد و اجازه تجمع ترشحات را نمی دهد.

  •  جذب عمودی ترشحات

ساختار منحصر به فرد فوم سه بعدی ترشحات را به صورت عمودی جذب می کند و از خيس خوردگی پوست اطراف زخم جلوگيری می كند.

  • قابليت حبس ترشحات حتی تحت فشار

ترشحات حاوی باكتری ها را در ساختار خود قفل می کند و همچنان زخم را برای شرایط بهینه ترمیم زخم مرطوب نگه می دارد.

  • ثبت اختراع با مجموعه نقره ای با مشخصات آنتی باکتریال گسترده

مطالعات مستقل ثابت کرده اند که Biatain® Ag بر روی باکتری هایی که معمولاً در زخم های عفونی غیر التیام یافته یافت می شوند مؤثر است (3،4). مطالعات بالینی نشان داده است که زخم های عفونی با Biatain® Ag سریع تر از سایر پانسمان های زخم، از جمله سایر پانسمان های آنتی باکتریال، بهبود می یابند.

 

 

REFERENCES
1. Leaper D et al. The use of Biatain® Ag in hard-to-heal venous leg ulcers: Meta-analysis of randomised controlled trials. PLOS ONE 2013: 8(7).
2. Münter KC et al. Effect of a sustained silver releasing dressing on ulcers with delayed healing: the CONTOP study. Journal of Wound Care. 2006:15(5):199-206.
3. Ip M et al. Antimicrobial activities of silver dressings: an in vitro comparison. Journal of Medical Microbiology 2006:55:59-63.
4. Basterzi Y et al. In-vitro comparison of antimicrobial efficacy of various wound dressing materials. Wounds July 2010.
5. Reitzel N & Marburger M. Foam Dressings containing silver tested in vitro for absorption capacity under pressure. EWMA 2009.
6. Buchholz C. An in-vitro comparison of antimicrobial activity. Wounds UK 2009.
7. Scanlon E et al. Cost effective faster wound healing with a sustained silver-releasing foam dressing in delayed healing leg ulcers- a health economic analysis. International Wound Journal 2005:2(2):150-60.