كاربرد محصول:

كامفيل ضربدری، همانند كامفيل مربعی برای درمان زخم های حاد و مزمن غيرعفونی با ترشح كم تا متوسط استفاده کرد.   Comfeel Plus Contour  را می‌توان برای سوختگی‌های سطحی، سوختگی‌های سطحی با ضخامت جزئی، محل‌های دهنده پوست، زخم‌های بعد از عمل و ساییدگی‌های پوستی استفاده کرد. این پانسمان بسته به ویژگی های خاص زخم می تواند تا 7 روز روی زخم بماند. لبه های پانسمان كامفيل ضربدری از جنس كامفيل شفاف و قسمت ميانی آن از جنس كامفيل مربعی است، به دليل نوع طراحی آن مناسب استفاده در نواحی است كه تثبيت پانسمان دشوارتر است مثل ناحيه ساكروم يا كلاويكول و…

لایه خارجی ضد آب و باکتری

لایه خارجی پانسمان نیمه تراوا است و اجازه تبخیر  اگزودا را می دهد، اما از ورود باکتری ها و آب به زخم جلوگیری می کند.

مكانيسم عمل

هنگامی که پانسمان با اگزودای زخم تماس پیدا می کند، ژل چسبناکی تشکیل می دهد که اگزودا را جذب می کند، اما به زخم نمی چسبد.