كاربرد محصول:

Biatain® Non-Adhesive را می توان برای طیف وسیعی از زخم های ترشحی، از جمله زخم های پا، زخم های فشاری، زخم های پای دیابتی غیر عفونی، سوختگی های درجه دو، محل دهنده پوست ، زخم های بعد از عمل و ساییدگی های پوستی استفاده کرد. Biatain® Non-Adhesive را می توان در ترکیب با درمان  Compression استفاده کرد.

مزایای کلیدی

  •  قابليت تطابق با بستر زخم

هنگامی که با اگزودا در تماس است، ساختار فوم سه بعدی منحصربفرد Biatain کاملاً شكل بستر زخم  را به می گيرد و اجازه تجمع ترشحات را نمی دهد.

  •  جذب عمودی ترشحات

ساختار منحصر به فرد فوم سه بعدی ترشحات را به صورت عمودی جذب می کند و از خيس خوردگی پوست اطراف زخم جلوگيری می كند.

  • قابليت حبس ترشحات حتی تحت فشار

ترشحات حاوی باكتری ها را در ساختار خود قفل می کند و همچنان زخم را برای شرایط بهینه ترمیم زخم مرطوب نگه می دارد.